O nama

Kompanija "EURO TERMIK" d.o.o. je osnovana 2002. godine sa osnovnom delatnošću projektovanja i izvođenja elektro-instalaterskih radova u građevinarstvu. Tokom svog daljeg razvoja, kompanija je proširila delatnosti na projektovanje i izvođenje radova u građevinarstvu i projektovanja i izvođenja radova u delu mašinskih instalacija.

"EURO TERMIK" d.o.o. učestvuje u izgradnji objekata različite namene uz poštovanje pravila struke, tehničkih normativa, važećih standarda i dogovorenih rokova, kao i uz maksimalno poštovanje Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Kompletna tehnička opremljenost i stručni kadar su odgovorni za uspešan završetak svakog ugovorenog posla bez dana kašnjenja i probijanja dogovorenih rokova.
Zahvaljujući posvećenosti i organizaciji naših rukovodećih kadrova, uspeli smo da sprovedemo specifikaciju Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018 kao i Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015.

Politika firmee

Kadrovski kapacitet:
    • Ukupan broj zaposlenih: 100
    • Ukupan broj inženjera elektrotehnike : 9
    • Ukupan broj inženjera elektrotehnike sa licencama IKS 350,352,353,450,451,453 : 3
    • Ukupan broj građevinskih inženjera i inženjera arhitekture sa licencama IKS 410,310, 300,400,381 : 2
    • Ukupan broj mašinskih inženjera sa licencama IKS 330,430 : 1

Tehnički kapacitet:
    • Hidraulične podizne platforme za rad na visini do 12m: 21
    • Hidraulične podizne platforme za rad na visini do 16m: 10
    • Hidraulične podizne platforme za rad na visini do 20m: 4
    • Kamionske podizne korpe za rad na visini do 22m: 7
    • Teretna vozila svih kategorija: 5
    • Građevinske mašine: 5
    • Putnička vozila: 15
    • Građevisnki kancelarijski i magacinski kontejneri: 11